Doanh thu năm 2021 của Văn Phú Invest tăng trưởng 21% nhờ bàn giao dự án The Terra – An Hưng

Doanh thu năm 2021 của Văn Phú Invest tăng trưởng 21% nhờ bàn giao dự án The Terra - An Hưng

Việc bàn giao dự án phần cao tầng của dự án The Terra – An Hưng đã giúp Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest ghi nhận doanh thu thuần năm 2021 ở mức 2.610,5 tỉ đồng, tăng 21% so với năm 2020.

Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 đã kiểm toán với doanh thu thuần ở mức 2.610,5 tỉ đồng, tăng 21% so với năm 2020. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp ở mức 1.968,6 tỉ đồng, tăng 33%.

Sau khi ghi nhận thu nhập từ hoạt động tài chính và trừ các khoản chi phí, Văn Phú – Invest lần lượt ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế năm 2021 ở mức 392,2 tỉ đồng và 344,1 tỉ đồng, lần lượt tăng 1% và 12% so với năm trước.

Lý giải kết quả này, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết việc bàn giao dự án phần cao tầng của dự án The Terra – An Hưng đã giúp doanh nghiệp mang về 1.982,3 tỉ đồng doanh thu và 255,6 tỉ đồng lợi nhuận trong quý 4-2021, qua đó hoàn thành thành 85% chỉ tiêu doanh thu và 105% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm được các cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt mức 9.835,4 tỉ đồng tính tới 31-12-2021, tăng 1,36% so với đầu năm. Cụ thể, giá trị khoản mục tiền và tương đương tiền ở mức 1.122,7 tỉ đồng, tăng 8,94%. Giá trị khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức 380,5 tỉ đồng, giảm 64,18%.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp ở mức 360,6 tỉ đồng. Đáng lưu ý, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 3.441,8 tỉ đồng – tăng 90,87%, chủ yếu tập trung ở các dự án như: Dự án xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa và các dự án đối ứng có giá trị là 1.819 tỷ, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn (với tên thương mại là Vlasta Sầm Sơn)  với giá trị 551 tỷ  

Về quy mô nguồn vốn, giá trị vốn chủ sở hữu và nợ phải trả của Văn Phú – Invest lần lượt ở mức 3.394,4 tỉ đồng và 6.441 tỉ đồng tính tới 31/12/2021, lần lượt tăng 14,75% và giảm 4,51% so với đầu năm.

Tổng nợ vay của doanh nghiệp 3.753,4 tỉ đồng, Trong đó, giá trị khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn ở mức 623,2 tỉ đồng, giảm 63,63% do đã bàn giao phần lớn dự án An Hựng . Tuy nhiên khoản mục này dự kiến sẽ tăng mạnh trở lại trong năm 2022 khi VPI tiến hành mở bán dự án Vlasta Sầm Sơn.

Giá trị vay, nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn lần lượt ở mức 1.794,4 tỉ đồng và 1.958,9 tỉ đồng. Tại khoản mục vay và nợ thuê tài chính dài hạn, có 690 tỉ đồng thuộc gói trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền do Văn Phú – Invest phát hành cho quỹ VIAC Limited Partnership – đơn vị đầu tư trực thuộc Vietnam Oman Investments (VOI) vào đầu tháng 11-2021 nhằm đầu tư cho các Dự án trọng điểm trong 3 năm tới.

Nguồn : cafef.vn

Chuyên mục : THỜI SỰ
Chia sẻ bài viết
Dự án nổi bật